Relatiegeschenk leverancier: denk als een reclamebureau (tip)

Relatiegeschenkboeren zijn geen ‘Mad Men’ maar eigenlijk willen ze voor hun klant hetzelfde bereiken.

Vijf tips van Bill Petrie voor leveranciers van promotieartikelen en relatiegeschenken

Wij mensen zijn gewoontedieren. Daarom houden we van vaste routines, van oude vertrouwde acties en reacties, omdat ze ooit gewerkt (zouden) hebben. Dat geldt ook voor hoe we met onze klanten omgaan: lui en gemakzuchtig, zolang ze niet piepen. “U zoekt een relatiegeschenk? Dit zijn de trends, passend bij uw imago, druk uw logo erop, lage kosten blije klanten!”

Wees eens eerlijk – begin je brieven altijd met dezelfde aanhef, eindig je ze altijd met dezelfde groeten? Gebruik je nog steeds dezelfde versleten succes stories als bewijs voor en van jullie creativiteit, dezelfde FAQ’s waarmee de meeste informatievragen maar half beantwoord worden? Maar heel af en toe, als het voor de hand ligt en geen extra moeite kost, wijken we af van onze vaste patronen. Maar in de regel doen en zeggen we dezelfde dingen als wij en onze concurrenten gisteren ook al deden en zeiden. Toch? Zowel om klanten binnen te halen als om ze tevreden te stellen? 

De taak en rol van promo-leverancier is meer dan het leveren van een x-aantal spullen, al dan niet inclusief transportdiensten. Relatiegeschenkboeren zijn geen ‘Mad Men’ maar eigenlijk willen ze voor hun klant hetzelfde bereiken. Leveranciers van promotionele producten en business gifts kunnen dan ook wel van die succesvolle snelle meisjes en jongens leren. Vooral: doelgerichtheid, lezen we in dit artikel van Bill Petrie.

Transformeer je relatiegeschenk handel door te denken als een reclamebureau

1. Definieer één specifiek doel 

Wat wil je klant precies bereiken met de inzet van jouw relatiegeschenken of promo’s? Is dat haalbaar met haar/zijn budget? Als je niet gelooft dat dat budget groot genoeg is maar je doet toch een afgeroomd voorstel, dan bied je geen echte oplossing. En zal je klant nooit echt blij en tevreden zijn zodat zij/hij de volgende keer weer terugkomt. Probeer dus samen duidelijk en precies een meetbaar én haalbaar doel te definiëren van de gezamenlijke (want dat moet het zijn) campagne of activiteit. “Wij willen tegen het einde van 2022 het personeelsverloop met 20% verminderd zien” of “Medio 2022 willen wij 25% meer leads realiseren uit deze actie” : hoe zet je daarbij welke promo’s in? 

Lees ook:  Oplossing Maverick buying van relatiegeschenken

2. Definieer de doelgroep 

Een kritieke stap in het proces, waaraan jij en je klant niet te weinig aandacht mogen besteden. Is de target intern of extern, bepaal met de klant wat de voor de actie bepalende kenmerken van de doelgroep zijn, zowel kwalitatief als kwantitatief. Welke (soort) merchandise of geschenk past daarbij, zowel inhoudelijk als qua budget? Wanneer zal de campagne het maxiamele effect en impact genereren? 

3. Verwoord het verhaal van de organisatie/het merk 

Veel bedrijven weten of beseffen zelf (nog) niet hoe ze hun brand of boodschap een ‘voice’ kunnen geven. ‘Brand voice’ is niet hetzelfde als een huisstijl, hoe compleet doorgevoerd ook. Consequent kleurgebruik, logo, lettertype, ontwerp en pakkende slogan zijn niet genoeg. De brand voice is de identiteit van een merk – het verhaal dat verteld, gehoord en geloofd moet worden. Niet wat of hoe de klant doet, maar haar raison d’être

Dit is de meest uitdagende (lees moeilijke) stap in het proces, omdat veel (de meeste?) klanten die zelf nog niet hebben geëxpliciteerd en geformuleerd – wees eens eerlijk: hoe is dat bij jullie? Samen moeten jullie vertellen wat je boodschap bij het gebaar is en hoe je die het beste formuleert en vorm geeft. De doelgroep kent dat verhaal nog niet en begrijpt dus ook de campagne/het geschenk niet.

4. Maak het plan de campagne

Je kent de doelstelling, wie het doelwit is welke boodschap je gaat overbrengen. Nu komt het aan op je creativiteit en vakkennis om dit te vertalen in een realistisch plan van aanpak. Dit is de fase waarin de verleiding om een vertrouwde oplossing en aanpak te kiezen het grootst is. Neem de tijd om echt na te denken over welk of wat voor ‘ding’ de doelgroep zal raken (communication par l’objet! ), hoe en wanneer je het gaat verpakken en verzenden. En wat gebeurt er daarna? Hoe wordt er gemeten en geëvalueerd? 

Lees ook:  Social distancing campagnes: 4 voorbeelden

5. En voer het uit

Spoiler alert: dit is waar de meeste concurrenten (nog) zullen beginnen. Dat is hún probleem, en jullie USP – als je de eerste stappen achter de rug hebt. Ook als promotieartikelen handelaar ontkom je niet aan de trend: je zult van productleverancier dienstverlener moeten worden. Alleen dan houd je je klant en zullen ze gratis reclame voor je gaan maken. Leer dat van succesvolle advertentiebureaus!

Extra tip: vergroot je online vindbaarheid, maak een gratis vermelding aan op onze bedrijvengids voor relatiegeschenk leveranciers (is en blijft altijd gratis).