Relatiegeschenk Idee

Menu

Tag: Belasting

Verhoging limiet voor chèques-cadeaux (WKR Frankrijk)

Werkkostenregeling (WKR) : Frankrijk verhoogt limietwaarde  voor werknemers cadeaubonnen naar 250 euro

In ons land kennen we de zogenaamde werkkostenregeling (WKR). De werkgever kan een percentage van het totale fiscale loon van de organisatie( ‘vrije ruimte’) besteden aan ‘vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen’ aan werknemers zonder daarover belasting te hoeven innen. 

De afgelopen 2 jaar was deze vrije ruimte verhoogd tot 3%. In 2022 is die verruiming van de vrije ruimte niet meer van toepassing en gelden weer de normale percentages: 1,7% is voor de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom, boven de € 400.000 geldt in 2022 (net als in 2021) een vrije ruimte van 1,18%. Werkgevers mogen zelf bepalen of ze de vrije ruimte willen gebruiken en waar ze die aan willen besteden. Dit betekent dat sommige bedrijven hierdoor in 2020 en 2021 tot € 5.200 extra belastingvrij kunnen uitgeven aan relatiegeschenken of kerstpakketten.

WKR Frankrijk: ‘chèques-cadeaux’

In Frankrijk kent men in dit kader ook nog de zogenaamde ‘chèques-cadeaux’, cadeaubonnen die de werkgever  bij bijzondere gelegenheden belastingvrij aan het personeel kan uitdelen. Denk vooral aan Kerstmis, natuurlijk, maar ook bij geboorte (en adoptie) van een kind, huwelijk of geregistreerd partnerschap, pensionering, Moederdag en Vaderdag. Zelfs ter ere van het begin van het nieuwe schooljaar, en last but not least de feesten van Sint Katrien en Sinterklaas mag men de bon uitdelen. Op de naamdag van Sinte Katrien ( 25 november) krijgen in la douce France de meisjes een cadeautje (liefst een echtgenoot!), met Sinterklaas de jongens. 

Limietwaarde 2021

Frankrijk heeft zojuist de limietwaarde van deze cheques-cadeaux verhoogd van € 170,40 tot € 250,- om de koopkracht van de Fransen een duwtje te geven. Overigens werd die limiet vorig jaar december ( 2020) al éénmalig verdubbeld tot € 342,80 vanwege de pandemie, dus netto schieten de werknemers hier niet veel mee op. 

Deze cadeaubonnen moeten worden afgegeven door de ondernemingsraad (CSE), indien deze bestaat, of rechtstreeks door de werkgever, maar elke onderneming kan zelf bepalen of zij deze geste willen maken. Besluit de organisatie om cadeaubonnen uit te delen, dan mag daarbij geen enkele discriminatie plaatsvinden. Gelijke monniken, gelijke kappen dus.  mag niet-discriminerend zijn.

WKR 2021 voordelig voor relatiegeschenken

Ook voor 2021 blijft de vrije ruimte van de werkkostenregeling tijdelijk 3% over de eerste € 400.000

De vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) is ook in 2021 tijdelijk verhoogd van 1,7% naar 3%. Dat werd 21 januari 2021 bekend gemaakt door de Belastingdienst. Dit betekent dat sommige bedrijven hierdoor € 5.200 extra belastingvrij kunnen uitgeven aan relatiegeschenken. Profiteer daarvan!

De economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus zijn in Nederland voor iedereen voelbaar. Deze versoepeling is onderdeel van de uitbreiding van het economisch steun- en herstelpakket. Het kabinet verwacht dat het een boost kan geven aan sectoren die het nu extra zwaar hebben. Daarnaast is het een prettig belastingvoordeel als je iets extra’s wil doen voor je medewerkers.

Regels belastingaftrek relatiegeschenken

Vlak voor de corona crisis werd de vrije ruimte verruimt van 1,2% naar 1,7%. Als jouw bedrijf daarvoor de financiële ruimte heeft, ontvang je van de belastingdienst een fiscaal voordeel wanneer je werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen. Bijvoorbeeld met een leuk bosje bloemen of een plant, of een mooi thuiswerkpakket

Personeelsvoorzieningen, giften en relatiegeschenken voor medewerkers

Je mag onder de werkkostenregeling een gedeelte van het fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor personeel. Dat heet de vrije ruimte.

En daarom heeft deze versoepeling positieve gevolgen voor kerstpakket en relatiegeschenk budgetten. Want dankzij deze versoepeling van de werkkostenregeling, kun je als werkgever maximaal € 5.200 extra aan vergoedingen en verstrekkingen onderbrengen in de vrije ruimte.

Rekenvoorbeeld vrije ruimte

Hoeveel mag je nu precies belastingvrij schenken? Neem 3% van het gemiddeld fiscaal jaarloon (bruto jaarloon exclusief werkgeverslasten) van jouw werknemers. Dat is het bedrag inclusief btw dat jij onbelast mag schenken. Over het bedrag boven de € 400.000,- wordt het opbouwpercentage 1,18% gehanteerd. Dat was voorheen 1,2%. Dit is dus een kleine verlaging ten opzichte van de opbouw in 2020.

Gemiddeld fiscaal jaarloon         € 40.000
Aantal werknemers              10
Totaal fiscaal jaarloon            (40.000 x 10)€ 400.000
Vrije ruimte wkr 1.7%
Begin 2020    
(400.000 x 0,017)€ 6.800
(oude situatie)
Vrije ruimte wkr 3%
Tijdelijke versoepeling                 
(400.000 x 0,03)€ 12.000
( €5.200 extra)
Rekenvoorbeeld vrije ruimte WKR 2021

Krijgen we versoepeling werkkostenregeling vanwege coronacrisis? Ja!

UPDATE 28-04-2020: Besloten is de vrije ruimte voor de eerste € 400.000 van de loonsom voor 2020 te verhogen van 1,7% naar 3%. Dankzij deze verdere versoepeling van de werkkostenregeling, kan een werkgever maximaal € 5.200 extra aan vergoedingen en verstrekkingen onderbrengen in de vrije ruimte.

UPDATE 09-04-2020: De motie van het lid Wybren Van Haga over onderzoeken of voor het jaar 2020 de werkkostenregeling verhoogd kan worden is in stemming gebracht en een meerderheid van de aanwezige leden heeft vóór gestemd.

ONL en brancheorganisaties PPP en CLC-Vecta vragen staatssecretaris Vijlbrief om extra versoepeling van de werkkostenregeling, en na te denken over de post-coronatijd

De Nederlandse economie wordt momenteel hard getroffen door de coronacrisis. De brancheorganisaties zijn zichzelf zeer bewust van het feit dat de genomen maatregelen in het belang zijn van de bescherming van de volksgezondheid. 

Het gevolg is echter dat de horeca- en evenementenbranche door verplichte sluiting mede het hardst geraakt wordt. Ook de omzet van promotionele producten, zoals relatiegeschenken en kerstgeschenken, is tot het absolute minimum gedaald. Daarom zitten ondernemers uit deze branches in grote onzekerheid over het voortbestaan van hun bedrijf en daarmee de banen van hun personeel.

Open brief

De brancheverenigingen voor de evenementenbranche (CLC-VECTA) en de relatiegeschenkenbranche (PPP) hebben daarom samen met ondernemersorganisatie ONL een open brief gestuurd aan staatssecretaris Vijlbrief. Hierin vragen ze om de huidige werkkostenregeling voor ondernemers nog verder te versoepelen.

Versoepeling werkkostenregeling

De werkkostenregeling (WKR) stelt ondernemers in staat hun werknemers zonder belastingafdracht tegemoet te komen in de vorm van een geschenk of feestelijke gelegenheid. Begin dit jaar werd de WKR al een beetje verruimt, dit is er veranderd met de WKR 2020.

Maar om een verdere versoepeleing van de WKR zou een goede impuls voor de zwaar getroffen sectoren zijn. Doordat werkgevers meer ruimte krijgen om zowel op korte als lange termijn hun werknemers op wat voor manier dan ook fiscaalvrij te waarderen.

Wat willen ze bereiken met de open brief?

Onder de huidige regelgeving vallen personeelsuitjes of recepties buiten het bedrijfspand niet onder de werkkostenregeling en dat is daarin een gemiste kans. Het zou voor de horeca- en evenementenbranche een enorme stimulans zijn, wanneer dit soort activiteiten wel onder deze regeling vallen.Ook de waardering op het einde van het jaar is belangrijker dan ooit. Een versoepeling van de WKR brengt daarnaast ook de bestedingen weer op gang.

  • Laat de beperking van de grens tot 400.000 euro los, zodat de werkkostenregeling bij iedere loonsom uitgaat van 1,7%.
  • Verruim het limiterend percentage in de werkkostenregeling van 1,7% naar 5,0% voor de eerste 400.0000 euro van de loonsom.

Lobby

ONL voor Ondernemers is dé ondernemersorganisatie van Nederland en heeft maar één belang: de stem van de ondernemers te laten horen. Het PPP en CLC VECTA zijn belangenbehartigers van de promotionele producten sector en ondernemers in de evenementenbranche. Laatstgenoemde branche verkeert momenteel in zwaar weer omdat bijna alle evenementen zijn afgelast. Oud VVD-er Van Haga diende, met succes, een motie in om te onderzoeken of een extra versoepeling van de WKR in 2020 mogelijk is.

Het zou een mooie steun in de rug zijn voor werkgevers en werknemers als de WKR wordt verhoogd van 1,7% naar bijvoorbeeld 5%. #CoronaCrisis

Wybren Van Haga (groep-Van Haga, Tweede Kamer)

Relatiegeschenkenmarkt: omzet halvering

De gevolgen van COVID-19 op de relatiegeschenkenbranche leken in eerste instantie overzichtelijk. Maar ondanks de flexibile en innovative reactie op de coronacrisis, is ook de omzet van bedrijven uit de promotionele producten branche flink gedaald. Zo valt te lezen in het persbericht van ONL.

Onze tijd komt wel weer

Ondernemers zelf denken er blijkbaar hetzelfde over. Want relatiegeschenk leveranciers verwachten dit jaar meer dan de helft van hun verwachte omzet te verliezen door de corona-crisis. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van marktonderzoek dat onderzoeksbureau One Question voor PromZ heeft uitgevoerd. En toch zijn er ook minder allarmerende berichten hoorbaar in de promo branche.

coronacrisis relatiegeschenk leverancier steun
Linkedin post Lavista Relatiegeschenken, Tiel

Bovenstaande positieve boodschap kwam voorbij op mijn Linkedin timeline van een relatiegeschenk leverancier in Tiel. Laten we inderdaad hopen dat bedrijven en marketeers, nadat we het coronavirus verslagen hebben, groots gaan uitpakken met relatiegeschenken en bedrijfsevenementen! En wie weet, helpt de verdere versoepeling van de werkkostenregeling hierbij!

Vraag belastingdienst: BTW relatiegeschenken aftrekbaar?

Regelmatig stellen ondernemers en zzp-ers zich de vraag of de BTW van relatiegeschenken aftrekbaar is.

Het korte antwoord op deze vraag is: JA! Maar er zijn uitzonderingen. Dus wees slim: je kunt er namelijk belasting op besparen.

Voor relatiegeschenken gelden bijzondere btw-regels. Maar hoe zit het ook alweer met de BTW op relatiegeschenken? Kun je deze als ondernemer terugvragen of juist niet?

Je mag van de Belastingdienst de btw over relatiegeschenken niet aftrekken als:

  1. de ontvangers van je geschenk, als zij het zelf zouden kopen, minder dan 30% btw kunnen aftrekken, én
  2. wanneer je over het drempelbedrag (227 Euro Ex btw) heengaat.

De Belastingdienst kijkt dus naar een drempelbedrag en het soort geschenk dat je geeft. Of de btw aftrekbaar is hangt ook nog af van de relatie die je hebt met de ontvanger van het geschenk. Dit is het gevolg van het Besluit Uitsluiting Aftrek van voorbelasting (BUA). Daarom is het handig om te weten wat de btw-regels zijn, hieronder leg ik het uit.

Relatiegeschenken voor personeel en bestaande klanten

Doel: Personeelsvoorzieningen, giften en relatiegeschenken t.b.v. loyaliteit

Zolang de totale relatiegeschenken kosten per ontvanger lager zijn dan het drempelbedrag van 227 Euro (ex BTW) mag de BTW volledig worden teruggevraagd.

Let op: er is een uitzondering. De volgende regel bepaalt of je wel of niet de BTW mag aftrekken: stel dat de ontvanger van het relatiegeschenk het cadeau zelf had aangeschaft, zou dan de btw afgetrokken mogen worden? Is dit niet het geval, dan mag de btw van het relatiegeschenk niet afgetrokken worden.

Voorbeeld

Jij hebt een goede klant die in de beveiliging zit. Je wilt zijn hele team beveiligers een foute kerstrui berukt met logo cadeau geven. De klant zou, als hij de foute kersttruien zelf gekocht zou hebben, deze niet als zakelijke kosten kunnen rekenen. Zijn personeel heeft de lelijke kersttrui immers niet nodig voor de bedrijfsvoering en hij kan dus geen btw aftrekken. In dit geval is de btw van de kersttruien niet aftrekbaar. 

Blijf onder de 227 Euro (ex. BTW). Zijn jouw jaarlijkse uitgaven niet meer dan dit bedrag? Dan mag je de btw hierover aftrekken. Of geef een relatiegeschenk dat de relatie kan gebruiken in zijn bedrijf.

conclusie

Voor kerstpakketten geldt dezelfde regel

Een kerstpakket is voor de Belastingdienst een soort relatiegeschenk. In principe wordt een kerstpakket gezien als loon in natura voor de werknemer. Blijft het bedrag dat je uitgeeft per medewerker per jaar onder de 227 Euro (exclusief btw) dan is de btw aftrekbaar.

Rekenvoorbeeld

Je geeft aan alle collega’s een kerstpakket ter waarde van € 75 (ex. btw). De helft van het personeel is ook getrakteerd op een bedrijfsuitje. De kosten hiervan waren per persoon € 400 (ex. btw). Eén collega werkte dit jaar al tien jaar voor de zaak, dus zij kreeg een horloge van € 150 (ex btw) cadeau. 

  • Je mag de btw aftrekken van het kerstpakket dat je geeft aan personeel waarvoor je geen uitje hebt verzorgd.
  • Je mag de btw van het horloge aftrekken, als je voor dit personeelslid geen uitje hebt verzorgd.
  • De kosten (€ 225) blijven dan onder het drempelbedrag van € 227.
  • Je mag geen btw aftrekken van de kosten van het uitje.

Bron: Belastingdienst

Relatiegeschenken voor nieuwe klanten 

Doel: Acquisitie nieuwe klanten / personeel

De kosten van relatiegeschenken voor het werven van nieuwe klanten of personeel mag je rekenen onder acquisitie, en worden daarom door de fiscus gezien als normale bedrijfskosten. Je kunt hier dus helemaal los gaan!

Denk bijvoorbeeld aan de relatiegeschenken die je op een beurs of ander evenement uitdeelt. De kosten van deze geschenken en beursartikelen vallen onder normale bedrijfskosten. Hiervan is de BTW daarom gewoon aftrekbaar.