Democratische marketingbeslissing

Een goede marketingbeslissing: OUI ou NON!?

Op 4 juni beslissen de ruim 2 miljoen leden van  de Zwitserse coöperatieve supermarktgigant Migros  of en waar Migros  in de toekomst  alcohol gaat verkopen. Als symbool van  deze unieke volksraadpleging dienen twee verschillende biermerken of liever bierflesjes. Afhankelijk van de uitslag van het referendum zullen zij (en wij als toeristen) binnenkort in 2023 óf het alcoholhoudende OUI-bier óf het alcoholvrije NON-bier in de schappen van de Migros-winkels aantreffen.

Waar gaat dit over ?

Al bijna 100 jaar is  de verkoop van bier, wijn en sterke drank in Migros-winkels verboden – net als tabaksproducten. In de komende volksstemming hebben leden van de coöperatie  nu de mogelijkheid om dit in hun regionale coöperatie ( Migros is een coöperatie van 10 regionale coöperaties)  te  veranderen. Als  minstens  tweederde ja zegt, zal Migros in de toekomst alcoholische dranken aanbieden in haar vestigingen, restaurants en afhaalrestaurants. Als de tweederdemeerderheid niet  wordt gehaald, blijft  alles  hetzelfde. Het verbod op de verkoop van tabakswaren blijft hoe dan ook  van kracht.

De 2,3 miljoen leden hebben allen stemrecht. Begin mei ontvangen zij de documenten en stembiljetten van hun lokale coöperatie in de postbus. Vanaf dat moment hebben zij tot 4 juni de gelegenheid om per post of in de winkel hun ‘Vóór!’ of tegenstem te laten horen. 

Hoe dan ook: een reden om te proosten!

Vanaf 7 juni worden de ontvangen stemmen geteld en gecontroleerd. Migros zal naar verwachting medio juni 2022 de resultaten van het referendum bekend maken. Al naargelang de uitslag  treden de gewijzigde statuten op 1 juli 2022 in werking.  

Lees ook:  Hoe kan ik Generatie Z bereiken?

Toen ik over deze democratische marketingbeslissing las begon mijn marketeershart meteen te kriebelen. Er móet iets creatiefs met dit idee te verzinnen zijn… Proost!